محصولات زراعی/غلات/گندم
۱۵تن گندم آذر دو
۱۵تن گندم آذر دو

۱۵تن گندم آذر دو

۰۹۱۹۹۶۵۲۱۰۷
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: قزوین
شهر/محله : آبگرم.... حصار
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۵تن
رقم : آذر دو
محل تحویل : آبگرم...حصار
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران