صیفی جات و سبزیجات/خربزه
چاه زمین کشاورزی برای کشت خربزه طالبی برای اجاره
چاه زمین کشاورزی برای کشت خربزه طالبی برای اجاره

چاه زمین کشاورزی برای کشت خربزه طالبی برای اجاره

۰۹۱۷۰۶۳۱۲۹۳
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : زرین دشت مزایجا
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : خربزه وطالبی
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران