ماشین آلات، تجهیزات و صنایع/ماشین آلات و تجهیزات زراعی و باغی
شخم زن دستی
شخم زن دستی

شخم زن دستی

۰۹۰۱۳۱۰۰۷۱۷
درخواستی
kazemyaziz@gmail.com
۱۵۰,۰۰۰ تومان
  استان: قزوین
شهر/محله : محمد یه
تعداد : ۱
سازنده : ایران
مدت ضمانت : ۱
محل تحویل : قزوین
نظرات کاربران