محصولات زراعی/حبوبات/نخود
فروش نخود
فروش نخود

فروش نخود

۰۹۳۷۰۷۸۱۷۱۰
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: مركزی
شهر/محله : شازند
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : یک تن
رقم : کرمانشاهی
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

نخود کشت امسال

نظرات کاربران