صیفی جات و سبزیجات/گوجه فرنگی
بذر ۶۱۸۹ سانسید
بذر ۶۱۸۹ سانسید

بذر ۶۱۸۹ سانسید

۰۹۹۰۰۶۷۸۲۱۱
درخواستی
ندارد
توافقی
  استان: خوزستان
شهر/محله : شوشتر
کیفیت : درجه1
محل تحویل : شوشتر
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران